รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2013-07-30โฮเกรนมีประโยชน์อย่างไร/ การทานซีเรียล/ เรื่อง ข้าว ข้าว ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-07-29วันภาษาไทยแห่งชาติ 2556 ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-07-26เมื่อเสียงดังในหู/ ความลับสุนัข แท้จริงแล้วใช้ลิ้นแทนหลอดดูดน้ำ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-07-25อาหารเพื่อความงาม/ เตือนภัยไวรัสโคโลน่า ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-07-24ภัยอันตรายกับสิ่งใกล้ตัวอย่างมือถือและควันธูป/ เดินหน้ารณรงค์งดดื่มสุราแห่งชาติ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-07-23วันเข้าพรรษา 2556 และรวมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-07-22วันอาสาฬหบูชา 2556 ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง
2013-07-19วิธีทดสอบน้ำส้มสายชู/ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของชาวบาหลี อินโดนีเซีย/ คิโมะดาเมชิ ทดสอบความกล้า ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-07-18สยองมีปวิญญาไร้ปัญญา/ บรรเทาเสียงกรนด้วยอาหาร/ คู่มือหนีภัยโจรกรุง ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร