รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2014-01-085 คุณประโยชน์จากการดื่มน้ำ/ เตือนวัยโจ๋ สูบบารากุ-บุหรี่ไฟฟ้า อันตราย ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2014-01-06ชวนพูดดีรับปีใหม่/ วิธีสร้างสุขง่ายๆ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2014-01-03กิจกรรมฉลองวันสิ้นปีของคนญี่ปุ่น/ ตุ๊กตาดารุมะ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2014-01-02ความลับของร่างกาย/ อาบน้ำอุ่นจัดเกินไป เสี่ยงโรค ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2014-01-01ไหว้พระปฏิมา 9 แผ่นดิน/ ประวัติและความหมายของธงชาติไทย ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณวรรษมน
2013-12-311 มกราคม 2557 ส.ค.ส พระราชทาน ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-12-301 มกราคม 2557 วันปีใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-12-27อาบน้ำอุ่นจัดเสี่ยงโรคผิวหนัง/ พักรบวันคริสตมาส ปี 1914/ ลุงซานต้า/ ปฏิทินจันทรคติ/ ปฏิทินสุรยคติ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-12-26การปลูกดอกทานตะวัน/ ประวัติเนลสัน แมนเดลลา ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณวรรษมน