รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2014-02-28วัดพระธาตุดอยกองมู/ บูชา พระธาตุให้ถูกวิธี
2014-02-266 วิธีการบริหารสมองด้วยตนเอง/ 10 ข้อห้ามในการกินอาหารประจำวัน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2014-02-2510 สิ่ง ควรรู้ก่อนไปพักร้อนกับเพื่อนๆ / 10 เกาะสวยในประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2014-02-24แค่เครียด ก็ป่วยแล้ว/ เทคนิค สลายเครียด ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัคน์ พงศ์ไชยยง
2014-01-17สาหร่ายทอดกรอบบริโภคได้/ อาการง่วงนอนบ่อยๆ บ่งบอกโรคได้/ ประวัติศาสตร์อักษร ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2014-01-1431 ความสุขใจที่หาได้ฟรี/ 6 วิธีสู่ความแฮปปี้กว่าเดิม ดำเนิรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2014-01-1314 เรื่องน่าทำในปี 2014 ชีวิตต้องไฉไลกว่าเดิม ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง
2014-01-10ปฏิทินจูเลียน/ ปฏิทินเกรกอเรียน ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2014-01-09วิเคราะห์ดวงชะตาผ่านเส้นผม/ ผู้ป่วยเบาหวานทานรังนกได้หรือไม้ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร