รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2013-12-311 มกราคม 2557 ส.ค.ส พระราชทาน ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-12-301 มกราคม 2557 วันปีใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-12-27อาบน้ำอุ่นจัดเสี่ยงโรคผิวหนัง/ พักรบวันคริสตมาส ปี 1914/ ลุงซานต้า/ ปฏิทินจันทรคติ/ ปฏิทินสุรยคติ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-12-26การปลูกดอกทานตะวัน/ ประวัติเนลสัน แมนเดลลา ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณวรรษมน
2013-12-2510 เหตุผลที่ทำให้กลายเป็นคนอ้วน/ ประชาธิปไตยสำหรับเด็ก ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรืองทอง และคุณวรรษมน
2013-12-24
2013-12-23เที่ยวดอย ขึ้นภู รับลมเย็น (3) ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-12-20japanshopping/ korea ground sale festival/ การล่มสลายของราชวงศ์โคยอและสถาปนาราชวงศ์โชซอน/ ถั่วแขกเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ได้ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-12-18กล้วยหอม ยอดผลไม้มหัศจรรย์ / กินรสจืดยืดชีวิต ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร