รับฟังรายการสด
ทันโลกกีฬาทันโลกกีฬา
22:00-22:30 น.

รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2013-04-22การรับมือกับอากาศร้อน/ 8 อาหารลดเครียดอย่างได้ผล
2013-04-19ต้นกำเนิดคาราโอเกะ/ อ่านจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย/ เหรียญสดุดีสัตว์กล้าหาญ/ ลมในโลกร้อน (2) ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-04-1810พระธาตุที่ควรสักการะ/การศึกษาไทยไล่หลังชาวโลก/สารพัดเล่ห์ตีนแมว ดำเนินรายการโดย เบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ และ ณัชชา อนันตวิเชียร
2013-04-17ร้อนให้ถูกเวลา เย็นให้ถูกเวลา/ 10 อาหารที่ควรระวังในหน้าร้อน ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-04-1650 เรื่องที่ดีที่สุดในกทม/ เตือนภัยกระจกโรงแรม ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-04-15กิจกรรมวันสงกรานต์และข้อควรปฏิบัติ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-04-12สงกรานต์ 2556 ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-04-11นกกระจอกเทศ/ ดอกลำคาน สัญลักษณ์วันผู้สูงอายุ/ น้ำแข็งระวังสารปนเปื้อน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่้น้ำ และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-04-10แฟร์รี่เซอเคิล/ ประโยชน์และสรรพคุณทางยาของกระเทียม/ ประโยชน์ของน้ำผึ้ง/ เตือนภัยอู่ซ่อมรถ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ และคุณณัชชา อนันตวิเชียร