รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2013-09-2439 เหตุผล ความเป็นกรุงเทพฯ ในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (2) ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง
2013-09-2339 เหตุผลความเป็นกรุงเทพฯ ในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (1) ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-09-20เทศกาลไหว้พระจันทร์ที่ญี่ปุ่น/ การชมพระจันทร์ของญี่ปุ่น/ ตำนานเจ้าหญิงคากุยะ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-09-19โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม/ สุขภาพดีสร้างได้ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-09-18สัตว์ป่าคุ้มครอง/ สัตว์ป่าสงวน ดำเนินรายการโดยเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-09-17ยาคูล..เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง
2013-09-16เครื่องดื่มทำให้อ้วนได้จริงหรือ/ อย่าชะล่าใจ เครื่องดื่มไดเอต ไม่ได้ทำให้ผอม ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง
2013-09-1310 เรื่องจริงเกี่ยวกับความฝันที่คุณไม่เคยรู้/ NFC คืออะไร/ ทานอาหารไทยในชิงกันเซ็น ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-09-12ผักผลไม้ 5 สี ของดีมีประโยชน์/ ความรู้เรื่องศักราชที่ใช้ในหนังสือไทย/ เตือนภัยในแก้วชาไข่มุก ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร