รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2013-11-18ชา 6 ชนิด ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ/ เคล็ดลับการชงชาให้อร่อย ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง
2013-11-15สตอเบอร์รี่ , เบต้าแคโรทีนมากไปเป็นโทษมหันต์ , สาวงามสมัยโบราณของจีน(ตอนจบ)
2013-11-14
2013-11-1310 สัญญาณอันตรายจากการขาดสารอาหาร , อาการตาแห้ง
2013-11-08เลือกหมอนอย่างไรให้หลับฝันดี/ สาวงามสมัยโบราณของจีน (2) ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตย์ แสงทอง
2013-11-07เรื่องคอนเทคเลนส์/ น้ำมันรำข้าว ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-11-06เลือกไข่ไก่ที่ปลอดโรค/ ประโยชน์ของนม ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-11-05เต้าหู้ชนิดต่างๆ / 10 เหตุผลน่ายี้ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-11-04พระนิพนธ์เรื่องสำคัญของสมเด็จพระสังฆราช/ 10 คติธรรมคำสอนแง่คิดดีๆ จากสมเด็จพระสังฆราช ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย