รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2013-05-03มะปราง/ ผลของความเครียด/ ลมในโลกร้อน(จบ) ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-05-02วาฬสีน้ำเงิน/ พายุใต้ฝุ่นคืออะไร/ เลือกอาหารใส่บาตร/ ภัยจากแดดร้อน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-05-01วันแรงงานแห่งชาติ/ เตือนภัยเครื่องบินตกหลุมอากาศบ่อยขึ้น/ รถซิ่ง เด็กซิ่ง ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ
2013-04-307 อย่างที่ควรติดตัวก่อนไปทะเล/ วิธีการจับปากกา-ดินสอ บ่งบอกนิสัย ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-04-29ประวัติดินสอ/ สถานที่ 10 แห่งบนโลกที่ควรจะไปครั้งหนึ่งในชีวิต ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-04-26อาบน้ำตามแบบโบราณว่าไว้/ 10 ผลไม้ไทยที่มีสารต้านมะเร็งสูง/ ลมในโลกร้อน (3) ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-04-25กาแฟมีผลดีผลเสียต่อร่างกายอย่างไร/ 5 เทคนิค พิชิตความสำเร็จในการทำงาน/ E-mail เรื่องเบสิคที่พลาดได้/เตือนภัย รถสาธารณะ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-04-24กล้วยไม่ได้กล้วยอย่างที่คิด/ ลูกกินข้าวยาก/ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยระวังไข้หวัดใหญ่ถามหา ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-04-23วันคุ้มครองโลก Earth Day/ เที่ยวทะเลช่วงฤดูร้อนอย่างปลอดภัย ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย