รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2014-05-15เตือนภัย ฟ้าผ่า ฝนฟ้าคะนองห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง
2014-05-146 ข้อดีของการดูพระอาทิตย์ตกดิน/ กินปลอดภัยคลายร้อน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง
2014-05-13วิธีลดค่าไฟแอร์/ 9 ต้นไม้งคลเสริมโชคลาภ/ วันนี้ในอดีต ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2014-05-12กินอย่างไร ในหน้าร้อน/ ผลไม้ที่ควรกินในหน้าร้อน/ วันนี้ในอดีต ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2014-05-094 คำเตือนก่อนใช้ผ้าอนามัย/ เทพีเสรีภาพ/ สมเด็จฯ 6 แผ่นดิน/ ฉางเอ๋อ เทพธิดาแห่งดวงอินทรี ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2014-05-08วิธีป้องกันการหลับใน/ อาการเจ็บปวดตามจุดต่างๆ บ่งบอกอะไร ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2014-05-07วิธีดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้า/ โรคฮิตวัยทีน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง
2014-05-06มารยาทบนโต๊ะอาหารที่ไม่ควรมองข้าม ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2014-05-05มารยาทในการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์และแบบไทย ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย