รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2013-10-01นั่งเครื่องบินส่วนไหนปลอดภัยที่สุด/ นั่งรถตู้ส่วนไหนปลอดภัยที่สุด ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-09-3039 เหตุผลความเป็นกรุงเทพฯ ในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 3 ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-09-2710 เคล็ดลับทานอาหาร/ เม้าท์มอยกูลิโกะป๊อกกี้ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-09-26หลักคิด 20 ข้อจากท่าน ว. วชิรเมธี/ เตือนภัย น้ำท่วม ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-09-2512 สัญญาณของร่างกายว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยน/ เตือนคนไทยรู้รับมือสภาพอากาศ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-09-2439 เหตุผล ความเป็นกรุงเทพฯ ในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (2) ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง
2013-09-2339 เหตุผลความเป็นกรุงเทพฯ ในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (1) ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-09-20เทศกาลไหว้พระจันทร์ที่ญี่ปุ่น/ การชมพระจันทร์ของญี่ปุ่น/ ตำนานเจ้าหญิงคากุยะ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-09-19โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม/ สุขภาพดีสร้างได้ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร