รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2020-11-27ศาสนาพุทธในทวีปยุโรป
2020-11-26ฟักทองยักษ์ การตัดต่อพันธุกรรม ตอนที่ 2
2020-11-25พูดคุยกับตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธ กับการศึกษาดูงาน ณ กรมสารนิเทศ กต.
2020-11-247 วิธีการช่วยให้คุณ เที่ยวเอง ได้อย่างปลอดภัย
2020-11-20ศาสนาพุทธในทวีปเอเชีย ตอนที่ 2
2020-11-19ฟักทองยักษ์ ตัดต่อพันธุกรรม ตอนที่ 1
2020-11-176 วิธีลัด เพิ่มพลังสมองก่อนสาย
2020-11-13ศาสนาพุทธในทวีปเอเชีย ตอนที่ 1
2020-11-12ครั้งแรกในประวัติศาสตร์นิวซีแลนด์ หญิงชาวเมารีเป็น รมว.ต่างประเทศ