รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2021-10-12ประโยชน์ของนํ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น
2021-10-08เรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่น
2021-10-06เจาะลึกธุรกิจของไทยเบฟเวอเรจเมื่อโดนโควิดรุมเร้า
2021-10-01มลพิษทางทะเลที่เราอาจไม่เคยรู้
2021-09-29สํารวจ Culture Garden การบูรณะครั้งสําคัญในสวนกุหลาบของ Dior
2021-09-28บอกนิสัยจากเพลงที่คุณฟัง
2021-09-24ประวัติศาสตร์ของการแคมป์ปิ้ง
2021-09-23ทําความเข้าใจเกี่ยวกับทํางานของสมองเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้น
2021-09-22เกร็ดความงามของนักกีฬาระบําใต้นํ้า/ 5 ประเทศน่าจับตาที่พยายามเปิดประเทศและใช้ชีวิตร่วมกับโควิด