รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2020-12-25การเดินทางของไอคอนสกู๊ตเตอร์ที่ไม่ยอมจำนนต่อยุคสมัย
2020-12-24ประวัติเพลงคริสมาตส์
2020-12-23ผลกระทบของโควิด-19 ต่อภาคการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
2020-12-211 ปี กับการวางแผนในสถานการณ์ COVID-19
2020-12-18โครงการดีๆที่ทำให้เราเห็นความสำคัญของการแยกขยะ
2020-12-1674 ปี ประเทศไทยกับสหประชาชาติ
2020-12-15บนโลกยุคใหม่ คนรุ่นใหม่ ไม่อยากมีลูก
2020-12-11เทรนด์เที่ยวแบบไหนจะเป็นที่สนใจในอนาคต
2020-12-10คุยเรื่องงานอย่างไรไม่ให้ทำร้ายจิตใจกัน