รับฟังรายการสด
ก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันเทคโนโลยี
17:30-18:00 น.

รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2021-10-01มลพิษทางทะเลที่เราอาจไม่เคยรู้
2021-09-29สํารวจ Culture Garden การบูรณะครั้งสําคัญในสวนกุหลาบของ Dior
2021-09-28บอกนิสัยจากเพลงที่คุณฟัง
2021-09-24ประวัติศาสตร์ของการแคมป์ปิ้ง
2021-09-23ทําความเข้าใจเกี่ยวกับทํางานของสมองเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้น
2021-09-22เกร็ดความงามของนักกีฬาระบําใต้นํ้า/ 5 ประเทศน่าจับตาที่พยายามเปิดประเทศและใช้ชีวิตร่วมกับโควิด
2021-09-219 สิ่งที่ฉุดรั้งชีวิต จากความสุขและความสําเร็จ
2021-09-17รายการเด็กยุค 90 ที่สะท้อนค่านิยมทางสังคมในยุคนั้น
2021-09-16Digital Privacy กับความปลอดภัยทางไซเบอร์