รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2022-04-22ทําความรู้จักกาแฟออร์แกนิคของเปรู
2022-04-21๕ นวัตกรรมต้นแบบฝีมือคนไทยพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG
2022-04-20มารู้จัก E-sport กันเถอะ
2022-04-194 นิสัยที่ทําแล้วไม่มีความสุข
2022-04-15รวมแอปพลิเคชันเพื่อคนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
2022-04-14รู้จัก “Sandwich Generation” กลุ่มคนที่กําลังรับภาระทั้งเรื่องงานและเรื่องครอบครัว
2022-04-12“Metaverse” เปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้าง
2022-04-08ตู้กาแฟอัตโนมัติจะมาแทนบาริสต้าในอนาคตหรือไม่
2022-04-07กฎหมายเทคโนโลยีและการส่งเสริม Startup ที่น่าจับตาในปี ๒๐๒๒ (ตอนที่ ๒)