รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2021-03-25ธุรกิจที่ตอบสนองแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
2021-03-24ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการดื่มชาเขียว
2021-03-23รู้จัก "Little Saturday" สร้างวันเสาร์หลอกๆ
2021-03-19ความไม่ปกติที่สร้างวัฒธรรมใหม่ให้วงการอาหาร
2021-03-18ทักษะการเลี้ยงเด็กในยุคดิจิทัลที่พี่เลี้ยงยุคใหม่ต้องเรียนรู้
2021-03-17แนวคิด "เผ็ด เผ็ด" ร้านอาหารที่ขอฉีกทุกตำราธุรกิจ
2021-03-16เทรนด์สุดปังยุคใหม่เริ่มต้นที่ Tik Tok
2021-03-12มนุษย์ทำอย่างไรเมื่อ "ทักทาย" กันไม่ได้อย่างที่เคย
2021-03-11การจัดการโรงแรมอย่างยั่งยืน ตอนที่ 2