รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2022-02-04แนะนําการทํา resume ฉบับคนยังไม่มีประสบการณ์
2022-02-03เจาะลึกการลงทุนไทยใน 9 มิติโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
2022-02-01เมื่อความเครียดมาทักทายในวันที่การ Reskill มาถึง
2022-01-28สวนเบญจกิติกับการสร้างป่าในเมือง/ 7 สวนสาธารณะในกรุงเทพฯ
2022-01-25วิธีฝึกสมองให้สร้างสรรค์
2022-01-20"นํ้าพริกไทย" สินค้าดาวรุ่งในตลาดจีน
2022-01-18วิธีจัดการกับปัจจัยภายในตัวเองและปลุกตัวเองให้แอคทีฟขึ้น
2022-01-13อาหารอนาคต (Future Food): การดูแลโลกผ่านมื้ออาหาร
2022-01-07วิธีรับมือสมาชิกในบ้านที่มีนิสัย Toxic เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข