รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2021-01-19โกรธจนเก็ยสีหน้าไม่อยู่ ต้องวางตัวยังไง
2021-01-14อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
2021-01-13การค้าการลงทุนที่ไทยต้องจับตาในปี 2021
2021-01-1210 ทักษะใหม่ ที่เด็กไทยควรมีติดตัว เพื่อการอยู่รอดในอนาคต
2021-01-084 วิธีสอนลูกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2021-01-07New Year's Resolution มีมาตั้งแต่ตอนไหน และทำอย่างไร ปณิธานปีใหม่จะสำเร็จ
2021-01-06มองอนาคตโลกกีฬา 2021 ท่ามกลางความท้าทายของโรคระบาด สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
2021-01-05New Year's Resolution มีมาตั้งแต่ตอนไหน
2020-12-31การคาดคะเนเทรนด์บน Social Media ในปี 2021