รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2021-08-05เทรนด์บรรจุภัณฑ์ทางเลือกใหม่ทางออกของมหันภัยขยะล้นโลกในยุคโควิด-19
2021-08-04ทําความรู้จัก Litecoin แร่เงินแห่งวงการคริปโตเคอร์เรนซี
2021-08-03ทําไมบางคนถึงชอบเกทับความลําบากของคนอื่น
2021-07-30เทคนิคบริหารเวลาด้วย Timeboxing
2021-07-28วิธีตรวจโควิดเองที่บ้านด้วย Antigen Test Kit ตรวจเจอผลบวกแล้วทําอย่างไรตอ
2021-07-27Active Listening ทักษะการฟังที่ช่วยให้งานสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
2021-07-23VDO Streaming อย่างไรให้ปลอดภัย
2021-07-22เศรษฐกิจชีวภาพสําคัญอย่างไร(ตอนที่ 2)
2021-07-21ปรับธุรกิจให้รอดในสถานการณ์โควิด-19