รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2020-11-11มนุษย์ออฟฟิศพักจากงานไปใช้ชีวิตได้อย่างใจอยาก
2020-11-10การทำงานถึงยุคที่ AI หรือหุ่นยนต์ เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์
2020-11-069 สายพันธ์ชาวไทย
2020-11-05บทบาทนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์แนว Sci-Fi
2020-11-04เปิดรายงาน OECD เมื่อโลจิสติคกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด
2020-11-03จิตวิทยาว่าด้วย "การเห็นต่าง" ทำอย่างไรถึงจะอยู่ร่วมกันได้
2020-10-28ไทยมีโอกาสได้รับวัคซีนโควิด-19 ลำดับต้นๆ
2020-10-27บางทีเราอาจไม่ได้หมดไฟ แค่เบื่อหน่ายกับงานที่ทำเฉยๆ
2020-10-23เครื่องปั้นดินเผาในประเทศไทย