รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2021-04-13กฎเหล็กสาธารณสุขคุมโควิด 19
2021-04-09รู้จัก"นักกำหนดอาหาร" อาชีที่ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการกำหนดอาหารการกินแก่ผู้คน
2021-04-08สู่โลกที่ดีกว่าเดิมในปี 2030 ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) โดย ชล บุนนาค (ตอนที่ 2)
2021-04-07สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงานกรมยุโรป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2021-04-06ไม่มีอะไรดั่งใจไปทุกอย่าง รู้จักวิธีรับมือความยุ่งเหยิง
2021-04-02Skate Culture : วัฒนธรรม การเล่นสเก็ตบอร์ด
2021-04-01สู่โลกที่ดีกว่าเดิมในปี 2030 ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดย ชล บุนนาค ตอนที่ 1
2021-03-31สัมภาษณ์นักเรียนจากกองทุนภูริพัฒน์ ที่มาศึกษาดูงานกรมสารนิเทศ
2021-03-3010 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 2021 จาก MIT