รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2020-04-28ชีวิตที่เติบโตช้า แต่มั่นคง
2020-04-24ปลาริวกิว และ ปลานิล สู่ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
2020-04-22ความยั่งยืนขององค์กร คือความยั่งยืนของคนรอบข้าง
2020-04-21ทำงานวันหยุดอย่างไรให้ยิ้มได้
2020-04-17เต่ามะเฟืองวางไข่มากสุดในรอบ 20 ปี ข่าวดีท่ามกลางการระบาดของ COVID-19
2020-04-16โลกการศึกษาหลังเผชิญ COVID-19
2020-04-155 แอปพลิเคชั่นสำหรับคนอยากเซ็ตเป้าหมายใหม่ในวันที่ต้องอยู่บ้าน
2020-04-14รับมือกับความเครียดในช่วงวิกฤต COVID-19
2020-04-10แนวทางการเลี้ยงลูกในยุคเจนอัลฟ่า (GEN Alpha)