รับฟังรายการสด
ก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันเทคโนโลยี
17:30-18:00 น.

รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2021-11-02การอาบนํ้าบ่อยเกินไป อาจจะทําให้ผิวแห้ง จนเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้
2021-10-28สํารวจการเรียนการสอนอาชีวะ: ในกลุ่มประเทศแถบยุโรป (ตอนที่ 1)
2021-10-267 ผักผลไม้ช่วยดีท็อกซ์ล้างลําไส้ล้างสารพิษในร่างกายด้วยตนเอง
2021-10-20T&B Media Global/ เมื่อการฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ
2021-10-197 เหตุผลที่ยืนยันว่าทํางานตอนกลางคืนก็มีประสิทธิภาพได้
2021-10-14บทบาทอุตสาหกรรมเกษตร/อาหารต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย
2021-10-12ประโยชน์ของนํ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น
2021-10-08เรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่น
2021-10-06เจาะลึกธุรกิจของไทยเบฟเวอเรจเมื่อโดนโควิดรุมเร้า