รับฟังรายการสด
ก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันเทคโนโลยี
17:30-18:00 น.

รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2021-08-25กินผงชูรสมากเกินไปทําให้ผมร่วงจริงหรือไม่
2021-08-243 เหตุผลที่ทําไมเราควรเลิกโกหก
2021-08-206 วิธีชาร์ตพลังเมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ใน้าน
2021-08-19ความเป็นผู้นําจากนักกีฬาหญิงโตเกียวโอลิมปิก 2020
2021-08-18รู้จักระดับความโกรธและ 10 วิธีรับมือเพื่อไม่ให้เสียสุขภาพจิต
2021-08-13เทคนิคเพื่อเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ให้ดีกว่าเดิม
2021-08-12วิกฤตโควิด-19: บาดแผลใหญ่ทางการศึกษา
2021-08-10ทําความรู้จัก Morning Pages การเขียนหลังตื่นนอน
2021-08-06ปัจจัยที่ทําให้สภาพจิตใจยํ่าแย่ในภาวะวิกฤต