รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2022-03-03‘ไผ่’ พืชสีเขียวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG
2022-02-238 ขั้นตอนต่อยอดองค์กรสู่ Net Zero
2022-02-22เพิ่มความสุขด้วยวิธีมองสิ่งธรรมดาด้วยมุมมองใหม่
2022-02-18ทำไม "หนู" ถึงกลายเป็นสัตว์ทดลองตัวโปรดของนักวิทยาศาสตร์
2022-02-17หน้ากากชนิดไหนป้องกันโควิดได้มากที่สุดเราจะเลือกใช้หน้ากากอย่างไร
2022-02-16ห้องสมุดออนไลน์ ไฮบรารี่ เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2022-02-15แก้สมองตันในการทํางานด้วยการเรียนรู้จาก Product Design ทั่วโลก
2022-02-11ทำความรู้จัก 3 หลักสูตรสีเขียวในห้องเรียนสมัยใหม่
2022-02-10ทําความรู้จัก 5 รูปแบบของโมเดลธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน