รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2020-06-19เที่ยวแบบ New Normal ให้ปลอดภัยจาก COVID-19
2020-06-17วัตถุล้ำค่าผ่านบทสนทนาของสองปราชญ์จากสาส์นสมเด็จ ในนิทรรศการใหม่ของกรมศิลปากร
2020-06-16การดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝน
2020-06-128 ข้อบ่งชี้ จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกพร้อมเข้าเรียน
2020-06-11บทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. (ตอนที่ 1)
2020-06-09บทบาทของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์ทำให้ Sci-Fi เป็นเรื่องที่จับต้องได้มากขึ้น
2020-06-05ใช้วิกฤต COVID-19 สร้างโอกาสหารายได้จากสังคมดิจิทัล
2020-06-04ทำไมคนเรามักฝันประหลาดในช่วงวิกฤต
2020-06-03เชียร์ขอบสนามไม่ได้ไม่เป็นไร ให้ Remote Cheerer ช่วยส่งพลังเชียร์