รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2021-04-16หูกระต่าย : ประวัติศาสตร์ของผ้าผืนเล็กที่กลายเป็นเครื่องประดับของสุภาพบุรุษ
2021-04-15สู่โลกที่ดีกว่าเดิมในปี 2030 ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
2021-04-146 ประเด็นการค้าการลงทุนที่ไทยต้องจับตาในปี 2021
2021-04-13กฎเหล็กสาธารณสุขคุมโควิด 19
2021-04-09รู้จัก"นักกำหนดอาหาร" อาชีที่ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการกำหนดอาหารการกินแก่ผู้คน
2021-04-08สู่โลกที่ดีกว่าเดิมในปี 2030 ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) โดย ชล บุนนาค (ตอนที่ 2)
2021-04-07สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงานกรมยุโรป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2021-04-06ไม่มีอะไรดั่งใจไปทุกอย่าง รู้จักวิธีรับมือความยุ่งเหยิง
2021-04-02Skate Culture : วัฒนธรรม การเล่นสเก็ตบอร์ด