รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2021-03-10อะไรทำให้ tiktok กลายเป็นแพลตฟอร์มสุดว้าว มาแรง และทุกคนพูดถึง
2021-03-09การท่องเที่ยวในยุคโควิด-19
2021-03-058 เทรนด์ยอดฮิตในอดีต เมื่อเสื้อผ้ากลายเป็นพิษกับสตรีเพศ
2021-03-04การจัดการโรงแรมอย่างยั่งยืน ตอนที่ 1
2021-03-03รู้จักวัคซีนพาสปอร์ต หนังสือเดินทางยุคโควิด-19
2021-03-02Toxic people คืออะไร เราจะรับมือกับนประเภทนี้อย่างไร
2021-02-26ไทม์ไลน์รองเท้ากีฬา จากยุคที่ต้องอาศัยเชือกผูกสู่นวัตกรรม hand-free
2021-02-24ชื่นแช่ม รามราชภักดี ผู้พยายามยกระดับแม่บ้านแม่เรือนหลังปปฏิวัติ 2475
2021-02-23Social Media Detox วางมือถือลง แล้วหันมาคุยกัน