รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2020-05-15เมื่อการกลับบ้าน ทำให้ COVID-19 ระบาดอีกครั้งในหลายประเทศ
2020-05-14ทำความเข้าใจระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียนไทย
2020-05-13เราควรดูแลผู้สูงอายุอย่างไรในช่วง COVID-19
2020-05-12เมื่อโรคระบาดคือัวช่วยในการลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้
2020-05-08มาตรการรับมือ COVID-19 และการทำงานของรถไฟไทย
2020-05-07อย่าให้ที่แคบจำกัดความคิด : อยู่บ้านอย่างไรให้ความคิดสร้างสรรค์ยังคงบรรเจิด
2020-05-06การใช้ดิสนี่ย์เวิลจัดการแข่งขันบาสเกตบอล NBA
2020-05-01นโยบายของเดนมาร์ก ประเทศแรกในยุโรปที่กลับมาเปิดประเทศอีกครั้งในช่วงสถานการณ์ COVID-19
2020-04-30ส่องประเทศฟินแลนด์ การศึกษาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง