รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2021-08-12วิกฤตโควิด-19: บาดแผลใหญ่ทางการศึกษา
2021-08-10ทําความรู้จัก Morning Pages การเขียนหลังตื่นนอน
2021-08-06ปัจจัยที่ทําให้สภาพจิตใจยํ่าแย่ในภาวะวิกฤต
2021-08-05เทรนด์บรรจุภัณฑ์ทางเลือกใหม่ทางออกของมหันภัยขยะล้นโลกในยุคโควิด-19
2021-08-04ทําความรู้จัก Litecoin แร่เงินแห่งวงการคริปโตเคอร์เรนซี
2021-08-03ทําไมบางคนถึงชอบเกทับความลําบากของคนอื่น
2021-07-30เทคนิคบริหารเวลาด้วย Timeboxing
2021-07-28วิธีตรวจโควิดเองที่บ้านด้วย Antigen Test Kit ตรวจเจอผลบวกแล้วทําอย่างไรตอ
2021-07-27Active Listening ทักษะการฟังที่ช่วยให้งานสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ