รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2021-12-07รู้จักการออมเงินที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล
2021-12-03อาหารเพื่ออนาคตเทรนด์ในอุตสาหกรรมอาหารที่กําลังถูกพูดถึงอย่างแพร่หลาย
2021-12-011 ปีผ่านไป ภาพรวมการฟื้นตัวจากโควิดทั่วโลกเป็นอย่างไร
2021-11-3011 วิธีเพิ่มความสุขให้กับตัวเอง
2021-11-26พญาสัตบรรณต้นไม้นักปราชญ์และตํานานหอมฉุน
2021-11-25โภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละอาชีพเพื่อการทํางานที่ราบรื่นในยุควิกฤตโรคระบาด
2021-11-24ความคืบหน้าวัคซีนโควิดสัญชาติไทย
2021-11-238 สูตร สวยด้วยนํ้ามันมะพร้าว
2021-11-18Wellness Economy: เศรษฐกิจวิถีใหม่