รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2022-01-06การวิจัยทางสังคมศาสตร์อธิบายประโยชน์ของการให้ของขวัญ
2022-01-049 สิ่งที่ควรทําในวันปีใหม่เริ่มต้นดีชีวิตก็ดีตามไปด้วย
2021-12-28To Do List แค่เขียน "สิ่งที่ต้องทํา" ก็ทํางานได้ดีขึ้น
2021-12-23เทรนด์ Digital Nomad: การทํางานแบบไร้ออฟฟิศ
2021-12-21ทําไมยิ่งใกล้ปียิ่งขี้เกียจ
2021-12-17เมื่อเราต้องแก้ปัญหาโลกร้อนให้ได้ก่อนปี ค.ศ.2050 คําแนะนําเรื่องโลกร้อนจากบิล เกตส์
2021-12-16Microforest เทรนด์สู่โลกร้อนในเมืองใหญ่
2021-12-105 ลิสต์กิจกรรม "ผ่อนคลาย" ปลายปีที่ทําได้อย่างปลอดภัย
2021-12-09การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism)