รับฟังรายการสด
Discover Latin AmericaDiscover Latin America
18:00-18:30 น.

รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2021-09-17รายการเด็กยุค 90 ที่สะท้อนค่านิยมทางสังคมในยุคนั้น
2021-09-16Digital Privacy กับความปลอดภัยทางไซเบอร์
2021-09-15สัมภาษณ์น้องๆ อาสาสมัครโครงการอาสาสมัครต่างประเทศ Good News Corp (GNC)
2021-09-10เปลี่ยน Living เป็น Learning: เรียนรู้อย่างไรให้ไร้กรอบ
2021-09-09ทําความรู้จักกับสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
2021-09-07อดนอนอาจเสียชีวิตได้หากนอนน้อยกว่าวันละ 6 ชั่วโมง
2021-09-03Reminiscense Bump: เหตุผลที่เราชอบฟังเพลงสมัยวัยรุ่น
2021-09-01อันซาน นักยิงธนูหญิงสู่การเป็นผู้พิชิต 3 เหรียญของโอลิมปิกเกมส
2021-08-31วิธีรับมือเมื่อต้องออกจากงานไปแบบไม่คาดคิด