รายการ


รอบรั้วบัวแก้ว

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ 

วัน หัวข้อ
2019-06-20พิธีขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัมเป็น 24 ชั่วโมง ไทยได้รับเลือกตั้ง ECOSOC
2019-06-06การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่จังหวัดปราจีนบุรี
2019-05-30สัมภาษณ์คณะข้าราชการแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2562
2019-05-16รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น / ไทยได้รับเลือกตั้งซ้ำให้เป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติด
2019-05-09หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ / ประชุมหารือด้านการกงสุลไทย
2019-05-02การประชุมหารือเชิงนโยบายครั้งที่ 1 การประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ ครั้งที่ 16 ณ กรุงโดฮา รัฐการ์ตา
2019-04-18การฉลองครบรอบ 60 ปีแห่ง ไทย-บราซิล โครงการคณะทูตต่างประเทศ / เตือนภัย"โรคหัด"
2019-04-1110 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเดินทาง / การช่วยเหลือและคุ้มครองคนไทยร้อยเรื่องเล่า กระทรวงการต่างประเทศ
2019-04-04โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และโทรทัศน์ไทยในต่างประเทศ / MFA CEO Forum With Indorama