รายการ


รอบรั้วบัวแก้ว

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ 

วัน หัวข้อ
2019-09-05งานเปิดตัวศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ
2019-08-22กระทวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานผนึกกำลังยกระดับดูแลแรงงานไทยในฟินแลนด์
2019-08-01การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 / และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2019-07-25กรมการกงสุลเพื่อคนไทย รู้ไว้ก่อนไป ตะวันออกกลาง
2019-07-18กระทรวงการต่างประเทศร่วมจัดการประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ 6
2019-07-11การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จังหวัดกระบี่
2019-07-04สัมผัสอัตลักษณ์ความไทยแท้ในงาน Afternoon Thai 2019
2019-06-20พิธีขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัมเป็น 24 ชั่วโมง ไทยได้รับเลือกตั้ง ECOSOC
2019-06-06การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่จังหวัดปราจีนบุรี