รายการ


รอบรั้วบัวแก้ว

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ 

วัน หัวข้อ
2020-07-02ต้อนรับเปิดเทอมพร้อมข่าวดี EU ประกาศไทยเป็นประเทศปลอดภัย
2020-06-11เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำการที่ประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
2020-06-04กระทรวงการต่างประเทศช่วยคนไทยในสหรัฐฯ โดนลูกหลงชุมนุม จอร์จ ฟลอยด์
2020-05-21ตู้ปันสุขกับภารกิจการดูแลคนไทยในต่างแดนช่วงสถานการณ์ COVID-19
2020-05-14มาตราการผ่อนปรนช่วง COVID-19
2020-05-07ประเมินสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศเพื่อนบ้าน
2020-04-30ภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศในการดูแลคนไทยในต่างแดนในช่วงสถานการณ์ COVID-19
2020-04-23รมต.กต. ของไทย หารือกับ รมต.กต. มาเลเซีย ผ่านระบบการประชุมวีดีทัศน์ในประเด็น "ความร่วมมือภายใต้สถานการณ์ COVID-19"
2020-04-09มาตราการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ