รายการ


รอบรั้วบัวแก้ว

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ 

วัน หัวข้อ
2017-05-18การประชุมเศรษฐกิจภาคทะเล
2017-05-11การประชุมสุดยอดอาเซียนและภารกิจกระทรวงการต่างประเทศ
2017-05-04การท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอาเซียน
2017-04-13สงกรานต์ในต่างประเทศ/ อาเซียน-ญี่ปุ่น จับมือการค้า-ท่องเที่ยว 5 ปี
2017-04-06หุ่นยนต์กับแรงงานมนุษย์ / ASEAN 4.0
2017-03-30การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของอินเดีย (ตอนจบ)
2017-03-23การทำธุรกิจในจีน/ อุตสาหกรรมอาหารในอินเดีย
2017-03-16จุดจบของวิทยุ FM การประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 34 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2017-03-09ครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส/ โครงการ SEP ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ