รายการ


รอบรั้วบัวแก้ว

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ 

วัน หัวข้อ
2017-03-16จุดจบของวิทยุ FM การประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 34 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2017-03-09ครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส/ โครงการ SEP ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2017-03-02การชี้แจงกรณีวัดพระธรรมกาย ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2017-02-23ความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา (การประชุม JTC และ JTR) ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2017-02-16บัวแก้วสัญจร จ.สกลนคร (ตอนจบ)/ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ/ อาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2017-02-09บัวแก้วสัญจรบึงกาฬ(ตอนจบ)/ บัวแก้วสัญจรสกลนคร ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2017-02-02หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศบัวแก้วสัญจรบึงกาฬ ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2017-01-2650 ปี การสถาปนาอาเซียน งานเปิดตัวหนังสือ Sustainability in Thailand
2017-01-19ประเทศไทย 4.0 ตอนจบ ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ