รายการ


รอบรั้วบัวแก้ว

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ 

วัน หัวข้อ
2021-02-18แถลงข่าวประจำสัปดาห์
2021-02-11แถลงข่าวประจำสัปดาห์
2021-02-04แถลงข่าวประจำสัปดาห์
2021-01-07การผลักดันความร่วมมือกับประเทศในยุคหลังโควิด-19
2020-12-31ความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-สหรัฐฯ/ โครงการนวัตกรรมในภูมิภาค
2020-12-24วันหลักระกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล ปี 2563/ บทบาทการเป็นสะพานเชื่องของการทูตพหุภาคี
2020-12-17การพัฒนาความเชื่อมโยงทุกมิติ/ การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-เปรู
2020-12-10ปรับตัวรับมือ "เมกะเทรนด์" สร้างอนาคตที่ครอบคลุม-เป็นปึกแผ่น-ยั่งยืน
2020-12-03การปรับลดพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิด/ โอกาสการลงทุนในอินโดนีเซีย