รายการ


รอบรั้วบัวแก้ว

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ 

วัน หัวข้อ
2018-01-11แถลงข่าวประจำสัปดาห์
2018-01-04การแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ 4 ม.ค. 2561
2017-12-07การแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ 7 ธ.ค. 2560
2017-11-30การแถลงข่าวประจำสัปดาห์ 30 พ.ย. 2560
2017-11-23มหกรรมอารยสถาปัตย์ ร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0
2017-11-16การแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
2017-11-09การแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ 9 พ.ย 2560
2017-10-26พระเมรุมาศและพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร
2017-10-19รัชกาลที่ 9 กับการต่างประเทศของไทย