รายการ


รอบรั้วบัวแก้ว

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ 

วัน หัวข้อ
2019-11-28โลกของเราได้เข้าสู่สังคมสูงวัย
2019-11-21เตือน "โรคโปลิโอ" แพร่ระบาดในฟิลิปปินส์
2019-11-14การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคในเรื่องการส่งกลับผู้ลี้ภัยโดยสมัครใจ
2019-10-31การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และ การประชุมอื่นๆ
2019-10-17ปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์สำคัญ 7 ประการ
2019-10-10งานเลี้ยงรับรองเพื่อเสริมเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์กับคณะทูต
2019-09-19พิธีเปิดศูนย์ศึกษาการต่างประเทศอย่างเป็นทางการ
2019-09-05งานเปิดตัวศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ
2019-08-22กระทวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานผนึกกำลังยกระดับดูแลแรงงานไทยในฟินแลนด์