รายการ


รอบรั้วบัวแก้ว

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ 

วัน หัวข้อ
2017-08-03สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงานกรมสารนิเทศ
2017-07-27การให้ความคุ้มครองผู้เสียหายและเหยื่อจากการค้ามนุษย์
2017-07-20Colours of Africa/ บัวแก้วสัญจร จ.ร้อยเอ็ด
2017-07-13ชูรอฟสกี้ ผู้ประพันธืทำนองเพลงสรรเสริญพระบารมี
2017-07-06กิจกรรมของกระทรวงการต่างประเทศ
2017-06-29ชาวต่างชาติปลอมแปลงวีซ่า
2017-06-22ความร่วมมือไตรภาคึเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2017-06-15รอง นรม. สมคิดฯ เยือน สปป. ลาวอย่างเป็นทางการ
2017-06-08สัมภาษณ์ทีมชนะเลิศคลิปโครงการ thai Youth Initiative Against Drugs ปีที่ 6