รายการ


รอบรั้วบัวแก้ว

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ 

วัน หัวข้อ
2016-12-22
2016-12-15เศรษฐกิจประชารัฐ/ Gen-7 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-12-08ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-12-01รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ปี 59/ G20 Summit ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-11-24นโยบาย Donald Trump / การประชุม G20 ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-11-17ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-11-10รอบรั้วบัวแก้ว
2016-11-03"เยี่ยมบ้านพ่อ" จ.นราธิวาส/ ประวัติข้าวญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-10-27ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ