รับฟังรายการสด
ทันโลกกีฬาทันโลกกีฬา
22:00-22:30 น.

รายการ


รอบรั้วบัวแก้ว

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ 

วัน หัวข้อ
2020-08-27ครม.สัญจรลงพื้นที่ EECI
2020-08-20การให้ความช่วยเหลือคนไทยและแรงงานไทยในอุซเบกิสถาน
2020-08-06การบรรยายสรุปแก่คณะทูตและผู้แทน เกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน COVID-19
2020-07-30กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่ 3
2020-07-23หลอมรวมความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
2020-07-16การประชุม APEC Focus Group
2020-07-09กต.จับมือพันธมิตรขับเคลื่อนการทูตเชิงเศรษฐกิจของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหลัง COVID-19
2020-07-02ต้อนรับเปิดเทอมพร้อมข่าวดี EU ประกาศไทยเป็นประเทศปลอดภัย
2020-06-11เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำการที่ประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ