รายการ


รอบรั้วบัวแก้ว

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ 

วัน หัวข้อ
2018-08-02เปิดโลกเพลงคลาสสิค ตอนที่2
2018-07-26
2018-07-24เปิดโลกเพลงคลาสสิค ตอนที่1
2018-07-19แถลงข่าวประจำสัปดาห์ 19/07/2561
2018-07-12สหรัฐขู่พ้นภาษีจีน อีก 2 แสนล้านดอลล่า / รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ 73
2018-07-05งานแถลงข่างกระทรวง 05/07/2561
2018-06-07รัฐบาล ประชาสัมพันธ์ EEC เชิญทูต 36 ประเทศรับทราบโครงการสำคัญ
2018-05-31แถลงข่าวประจำสัปดาห์ 31 พฤษภาคม 2561
2018-05-24human right watch เรียกร้องปล่อยตัวนักเคลื่อนไหว 15 คน