รายการ


รอบรั้วบัวแก้ว

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ 

วัน หัวข้อ
2016-09-01ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-08-25ข่าวบัวแก้วประจำสัปดาห์ ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-08-18การค้าการลงทุนร้านอาหารในเวียดนามและกาแฟในกัมพูชา ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-08-11สะพานมิตรภาพ อุบลราชธานี- สาละวัน ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-08-04สรุปข่าวประวันที่ 4 ส.ค. 59
2016-07-28ปัญหาแรงงานไทยในรัสเซีย เจาะประเด็นการถูกเอารัดเอาเปรียบ และการให้ความช่วยเหลือโดย สอท. ดำเนินรายการโดยคุณพีระยา หอมโกศล และคุณ ปวินท์รัตน์ มหาคุณ
2016-07-14สัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับ UNCTAD Youth Forum ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-07-07สัมภาษณ์นักเรียนที่คว้ารางวัลผลงานคลิปววีดีโอดีเด่นจากโครงการ "เยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน" ดำเนินรายการโดยคุณชลธี จันทรรัชกูล
2016-06-30ผลกระทบหลังจากอังกฤษแยกตัวออกจาก EU