รายการ


รอบรั้วบัวแก้ว

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ 

วัน หัวข้อ
2016-11-03"เยี่ยมบ้านพ่อ" จ.นราธิวาส/ ประวัติข้าวญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-10-27ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-10-20ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานพระบรมศพ , ข้อปฏิบัติการถวายบังคมพระบรมศพ ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส วัสวภูมิ
2016-10-13การประชุม ACD Summit ครั้งที่ 2/ การประชุม AEMM ครั้งที่ 21 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-10-06ACD และการทูตประชารัฐ ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-09-29Asia Cooperation Dialogue (ACD) ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2016-09-22พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่/ ข่าวการประชุม UNGA 71 ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรััตน์ แสงทอง
2016-09-15รอบรั้วบัวแก้ว
2016-09-08นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม G20/ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ