รายการ


รอบรั้วบัวแก้ว

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ 

วัน หัวข้อ
2016-02-18ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรี ACD
2016-02-11ประสบการณ์ฝึกงาน ดำเนินรายการโดยคุณรัฐพงศ์ วงษ์กันยา
2016-02-04ไวรัสซิกา และการเกิดไวรัสซิก้า ดำเนินรายการโดยคุณรัฐพงศ์ วงษ์กันยา
2016-01-07ของขวัญปีใหม่ กต. 3 ชิ้น และ G77
2015-12-31อาหารฮาลาล เกร็ดความรู้เรื่องอาหาร
2015-12-17หนังสือเดินทาง ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง
2015-12-03ความมั่นคงทางพลังงาน ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง
2015-11-26ประสบการณ์นักการทูตแรกเข้า ดำเนินรายการโดยคุณมงคล ศิวารักษ์ และคุณอานิสา บูรพชัยศรี
2015-11-19ภารกิจนรม. ในการเข้าร่วมการประชุม APEC ที่มนิลา เรื่องนโยบายต่างประเทศด้านเศรษฐกิจ