รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2019-05-08พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 11
2019-05-01พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 10
2019-04-24พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 9
2019-04-17พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 8
2019-04-10พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 7
2019-04-03พระราชพิธีบรมราชภิเษก ตอนที่ 6
2019-03-27พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 5
2019-03-20พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 4
2019-03-13พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 3