รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2018-09-12ถอดรหัสกษัตริน์ผู้มองเห็นอนาคต ตอนที่ 2
2018-09-05ถอดรหัสกษัตริน์ผู้มองเห็นอนาคต ตอนที่ 1
2018-08-29พระปรีชาสามารถด้านการบินของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2018-08-22พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2018-08-15เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 3
2018-08-08เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 2
2018-08-01เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 1
2018-07-25เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2018-07-18พระราชกรณียกิจ ด้านความมั่นคง ตอนที่ 3