รับฟังรายการสด
SDGs สร้างด้วยกันSDGs สร้างด้วยกัน
17:30-18:00 น.

รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2021-09-15พระมหากรุณาธิคุณในสถานการณ์โควิด-19
2021-09-10พระมหากรุณาธิคุณในสถานการณ์โควิด-19
2021-09-08พระมหากรุณาธิคุณในสถานการณ์โควิด-19
2021-08-25โครงการจัดหานํ้าบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง
2021-08-11พระมหากรุณาธิคุณในสถานการณ์โควิด-19
2021-08-04มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
2021-07-21โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2021-07-14ต้นขนุนไพศาลทักษิณ
2021-07-07พระมหากรุณาธิคุณในเหตุเพลิงไหม้