รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2020-03-04ศิลป์แผ่นดิน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
2020-02-26ชื่อถนนพระราชทาน
2020-02-19ชื่อถนนพระราชทาน
2020-02-12เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
2020-01-29ศูนย์ศึกษาฯ คุ้งกระเบน ตอนที่ 2
2020-01-22ศูนย์ศึกษาฯ อ่าวคุ้งกระเบน (ตอนที่ 1)
2020-01-15วัดราชบพิธ
2020-01-08ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2563
2020-01-01เพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9