รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2018-11-14บทความเฉลิมพระเกียรติในวารสารชัยพัฒนา ตอนที่ 2
2018-11-07บทความเฉลิมพระเกียรติในวารสารชัยพัฒนา ตอนที่ 1
2018-10-31ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต ตอนที่ 9
2018-10-24ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต ตอนที่ 8
2018-10-17ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต ตอนที่ 7
2018-10-10ถอดรหัสกษัตริน์ผู้มองเห็นอนาคต ตอนที่ 6
2018-10-03ถอดรหัสกษัตริน์ผู้มองเห็นอนาคต ตอนที่ 5
2018-09-26ถอดรหัสกษัตริน์ผู้มองเห็นอนาคต ตอนที่ 4
2018-09-19ถอดรหัสกษัตริน์ผู้มองเห็นอนาคต ตอนที่ 3