รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2019-09-25ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ตอนที่ 3
2019-09-18ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ตอนที่ 2
2019-09-11ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ตอนที่ 1
2019-08-28พระราชปณิธาน "ธรรมิกราชินี" ตอนที่ 1
2019-08-21พระสุนทรีวาณี
2019-08-14พระสุนทรีวาณี
2019-08-07พระสุนทรีวาณ์
2019-07-31เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2019-07-24เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว