รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2020-07-29จดหมายเหตุภาคประชาชน : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ตอนที่ 2)
2020-07-08จดหมายเหตุภาคประชาชน : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ตอนที่ 1)
2020-06-24พระธรรมเทศนา เรื่อง สัจธรรมกถา
2020-06-10พระธรรมเทศนา เรื่อง สันตกถา
2020-05-13บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์
2020-05-06พระราชานุกิจ ตอนที่ 6
2020-04-29พระราชานุกิจ ตอนที่ 5
2020-04-15พระราชานุกิจ ตอนที่ 4