รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2019-08-07พระสุนทรีวาณ์
2019-07-31เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2019-07-24เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2019-07-17พระมหากรุณาธิคุณด้านแหล่งน้ำ
2019-07-10งานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562
2019-07-03พระมหากรุณาธิคุณด้านแหล่งน้ำ
2019-06-26วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช
2019-06-19พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 16
2019-06-12พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 15