รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2020-06-24พระธรรมเทศนา เรื่อง สัจธรรมกถา
2020-06-10พระธรรมเทศนา เรื่อง สันตกถา
2020-05-13บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์
2020-05-06พระราชานุกิจ ตอนที่ 6
2020-04-29พระราชานุกิจ ตอนที่ 5
2020-04-15พระราชานุกิจ ตอนที่ 4
2020-04-08พระราชานุกิจ ตอนที่ 3
2020-04-01พระราชานุกิจ ตอนที่ 2
2020-03-11พระราชานุกิจ