รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2019-03-27พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 5
2019-03-20พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 4
2019-03-13พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 3
2019-03-06พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 2
2019-02-27พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 1
2019-02-20พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 1
2019-02-13พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 4
2019-02-06พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 3
2019-01-30พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 2