รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2013-01-30วันทหารผ่านศึก/ เตือนภัย จอดรถตามห้างระวังโจรฉกดุมล้อรถ ดำเนินรายการโดยคุณอาภร ชาลือชัย และคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ
2013-01-295 ผักธรรมดาที่ไม่ธรรมดากินมากไประวัง ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง
2013-01-28เหตุผลดีๆ ที่ชวนให้คุณต้องหาเวลาไปเที่ยวกับครอบครัวบ้าง ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง
2013-01-25เทรนด์ตาหวาน ระวังตาโบ๋/ 10 สุดยอดมหาวิทยาลัยในจีน ปี 2013/ แก้เมารถไม่ยาก ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-01-245 พิพิธภัณฑ์ที่พ่อแม่ควรพาลูกไปเที่ยว/ นิทานต้นไม้กับเด็กน้อย ดำเนินรายการโดยคุณอาภร ชาลือชัย และคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ
2013-01-23ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ
2013-01-22กฎเหล็กการใช้โทรศัพท์ 18 ข้อของวัยรุ่น ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง
2013-01-21สารพัดวิธี มองโลกในแง่ดี ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง
2013-01-18ไข้เลือดออกบุกรุง/ IQ เด็ก กทม. สูง แต่ EQ เด็กไทยต่ำ/ มหาวิทยาลัยในจีนจัดสอบโดยไม่มีครูคุม/ 18 ม.ค. วันกองทัพไทย/ ยุทธนาวีที่เกาะช้าง ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง