รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2013-10-08เทศกาลกินเจ 2556 ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-10-0710 วันของเทศกาลกินเจ/ โรคอันตรายที่มากับหน้าฝน ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-10-0410 อันดับ ป๊อกกี้และคิทแคทของญี่ปุ่น/ ห้องน้ำไทยที่คนญี่ปุ่นหนักใจ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-10-03ใช้ชีวิตให้เหมาะกับกรุ๊ปเลือด/ กินเจถูกโภชณาการ/ 10 ไอเดียใช้ประโยชน์จากหนังสือพิมพ์ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-10-02เล่าขานตำนานกินเจ/ 28 ข้อคิดในการใช้ชีวิต ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-10-01นั่งเครื่องบินส่วนไหนปลอดภัยที่สุด/ นั่งรถตู้ส่วนไหนปลอดภัยที่สุด ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-09-3039 เหตุผลความเป็นกรุงเทพฯ ในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 3 ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-09-2710 เคล็ดลับทานอาหาร/ เม้าท์มอยกูลิโกะป๊อกกี้ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-09-26หลักคิด 20 ข้อจากท่าน ว. วชิรเมธี/ เตือนภัย น้ำท่วม ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร