รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2013-08-06บริหรสมองให้สมองใส/ อาหารต้องห้ามยามป่วย ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง
2013-08-05ทำไมหนูท้องผูก/ ทำไมหนูท้องเสีย/ คุณรู้จักอาหารญี่ปุ่นดีหรือยัง ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-08-02น้ำตาลมะพร้าว กับสารฟอกขาว/ 4 ข้อควรจำก่อนลองเสื้อ/ พี่มากพระโขนง ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-08-01พจนานุกรม/ ภูมิแพ้ ป้องกันได้ ถ้ารู้ทัน แต่เนิ่นๆ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง
2013-07-31มะเร็งตับ/ บ้านท้ายโขด พลิกจากสลัมกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ ดำเนินรายการโดยคุณณัชชา อนันตวิเชียร และคุณเบญจวรรณ เรือนทอง
2013-07-30โฮเกรนมีประโยชน์อย่างไร/ การทานซีเรียล/ เรื่อง ข้าว ข้าว ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-07-29วันภาษาไทยแห่งชาติ 2556 ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-07-26เมื่อเสียงดังในหู/ ความลับสุนัข แท้จริงแล้วใช้ลิ้นแทนหลอดดูดน้ำ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-07-25อาหารเพื่อความงาม/ เตือนภัยไวรัสโคโลน่า ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร