รายการวรพร กาญจนะวงศ์


นพรัตน์ พรหมจรรย์


อาริษา ชื่นคลัง

สาระน่ารู้งานกงสุล

โดยคุณ วรพร กาญจนะวงศ์, นพรัตน์ พรหมจรรย์, อาริษา ชื่นคลัง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลของกระทรวงฯ เช่น การให้บริการด้านกงสุลและการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2014-07-01ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะพำนักในประเทศ UAE ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจจรินทร์
2014-06-24ภัยหญิงถูกหลอกส่งยาข้ามชาติ/ เตือนภัยใส่ทองไปอินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจจรินทร์ และคุณปิยนาถ ชวนเชย
2014-06-17ปัญหาแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศสวีเดน ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจจรินทร์ และคุณปิยนาถ ชวนเชย
2014-06-10สถานการณ์ภายนลิเบียในปัจจุบันกับแรงงานไทย/ กรณีคนไทยถูกล้อลวงทำงานในเมียนมาร์ ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจจรินทร์ และคุณปิยนาถ ชวนเชย
2014-06-03การค้าแรงงานผิดกฎหมายในมาเลเซีย ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจรินทร์ และคุณปิยนาถ ชวนเชย
2014-05-27การยกเว้นวีซ่ากับปัญหาการลักลอบทำงานในญี่ปุ่นของคนไทย ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจจรินทร์ และคุณปิยนาถ ชวนเชย
2014-05-20สาระน่ารู้ก่อนเข้าประเทศบรูไน/ กฎหมายอาญาอิสลาม ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจรินทร์ และคุณปิยนาถ ชวนเชย
2014-05-13ข้อควรทราบของแรงงานไทยในการทำงานที่ลิเบีย ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจรินทร์ และคุณปิยนาถ ชวนเชย
2014-05-06การเตรียมตัวเดินทางไยังต่างประเทศ (ตอนที่ 2) ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจรินทร์ และคุณปิยนาถ ชวนเชย