รายการวรพร กาญจนะวงศ์


นพรัตน์ พรหมจรรย์


อาริษา ชื่นคลัง

สาระน่ารู้งานกงสุล

โดยคุณ วรพร กาญจนะวงศ์, นพรัตน์ พรหมจรรย์, อาริษา ชื่นคลัง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลของกระทรวงฯ เช่น การให้บริการด้านกงสุลและการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2014-01-21สถานการณ์แรงงานในโอมาน ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2014-01-14นโยบายการจ้างแรงงานต่างชาติ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2014-01-07นโยบายการจ้างแรงงานต่างชาติ ฯลฯ ดำเนินรายการโดยกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-12-31รายงานการดำเนินโครงการกงสุลสัญจรที่เลบานอน ฯลฯ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-12-24
2013-12-17การช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-12-10หญิงไทยถูกล่อลวง ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-12-03คนงานที่โปรตุเกส ฯลฯ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-11-26การจัดกิจกรรมนักศึกษาไทยที่การะจี ฯลฯ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงษ์ บรรลือสินธุ์