รายการ


สาระน่ารู้งานกงสุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


 

วัน หัวข้อ
2013-08-27การเยี่ยมผู้ต้องหาคดีขนยาเสพติดเข้าตุรกีและสถานะคดี ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-08-20สถานการณ์ด้านแรงงานไทยในญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-08-13ข้อมูลนโยบายการจ้างแรงงานต่างชาติของญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-08-06ข้อมูลนโยบายการจ้างแรงงานต่างชาติของญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-07-30ปัญหาแรงงานไทยในคาซัคสถาน ฯลฯ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-07-23ปัญหาแรงงานไทย ในคาซักสถาน ฯลฯ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-07-16กรณีปัญหาคยไทยเดินทางเข้าประเทศเชงเกน ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-07-09ศาบบูรไนตัดสินจำคุกคนไทย ฯลฯ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-07-02ข้อมูลนโยบายการจ้างแรงงานต่างชาติ ฯลฯ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์