รายการวรพร กาญจนะวงศ์


นพรัตน์ พรหมจรรย์


อาริษา ชื่นคลัง

สาระน่ารู้งานกงสุล

โดยคุณ วรพร กาญจนะวงศ์, นพรัตน์ พรหมจรรย์, อาริษา ชื่นคลัง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลของกระทรวงฯ เช่น การให้บริการด้านกงสุลและการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2014-09-02ความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทย/ แจ้งเตือนงานที่สิงคโปร์, ญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจจรินทร์
2014-08-26ประสบการณ์การทำงานด้านกงสุลของอัครราชทูตที่ปรึกษาสมพงษ์ฯ ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจจรินทร์
2014-08-19ความคืบหน้าช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย/ อีโบล่า/ คนไทยขับรถชนที่ญี่ปุ่น/ คนไทยทำเรื่องขอต่อบัตรประชาชนได้ใน 29 ประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจจรินทร์
2014-08-12ความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย/ ความคทบหน้าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบล่า ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจจรินทร์
2014-08-05ความคืบหน้าในการช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย/ คำแนะนำเรื่องไวรัสอีโบลา/ การยกเว้นค่าวีซ่าจีน-จีนไทเป ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจจรินทร์
2014-07-29ศูนย์ช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย/ หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจจรินทร์
2014-07-22เตือนภัยคนไทยในอิสราเอล ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ อุจจรินทร์
2014-07-15คำแนะนำนักท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางไปประเทศบราซิล ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจจรินทร์
2014-07-08สาระน่ารู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตในสหรัฐอาหรับเอมิเรต ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจจรินทร์