รายการวรพร กาญจนะวงศ์


นพรัตน์ พรหมจรรย์


อาริษา ชื่นคลัง

สาระน่ารู้งานกงสุล

โดยคุณ วรพร กาญจนะวงศ์, นพรัตน์ พรหมจรรย์, อาริษา ชื่นคลัง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลของกระทรวงฯ เช่น การให้บริการด้านกงสุลและการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2013-12-31รายงานการดำเนินโครงการกงสุลสัญจรที่เลบานอน ฯลฯ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-12-24
2013-12-17การช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-12-10หญิงไทยถูกล่อลวง ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-12-03คนงานที่โปรตุเกส ฯลฯ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-11-26การจัดกิจกรรมนักศึกษาไทยที่การะจี ฯลฯ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงษ์ บรรลือสินธุ์
2013-11-19นโยบายการจ้างแรงงานต่างชาติ ในอิสราเอล ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-11-05ปัญหาพนักงานของไทย ฯลฯ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-10-29การเข้าเยือนคนไทยที่ศูนย์กักกันเซอเมินเย้ รัฐสลังงอร์ ฯลฯ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์