รายการวรพร กาญจนะวงศ์


นพรัตน์ พรหมจรรย์


อาริษา ชื่นคลัง

สาระน่ารู้งานกงสุล

โดยคุณ วรพร กาญจนะวงศ์, นพรัตน์ พรหมจรรย์, อาริษา ชื่นคลัง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลของกระทรวงฯ เช่น การให้บริการด้านกงสุลและการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2013-11-19นโยบายการจ้างแรงงานต่างชาติ ในอิสราเอล ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-11-05ปัญหาพนักงานของไทย ฯลฯ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-10-29การเข้าเยือนคนไทยที่ศูนย์กักกันเซอเมินเย้ รัฐสลังงอร์ ฯลฯ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-10-22ซูดาน/ มนฑลกวางตุ้ง ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-10-15ผลการดำเนินการเวิร์คชอป ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-10-08การช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-10-01สภาพแรงงานไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-09-24สถานการณ์แรงงานในสิงคโปร์ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-09-17สถานการณ์แรงงานในสิงคโปร์ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์